Vammalan Karjalaseuran historia

 

                      Karjalaseuran perustava kokous pidettiin Vammalan Seurantalossa 8.3.1945

                      Kokouksessa oli edustajia lähipitäjistä yli sata henkilöä.

                      Karjalan liitosta oli puhujaksi saapunut Pekka Kiiski. Hän kertoi mikä merkitys

                      Karjalan liitolla ja paikkakunnalla olevalla Karjalaseuralla on. Puheenjohtajana

                      tässä tilaisuudessa oli Matti Hanski ja sihteerinä Paula Hanski. Päätettiin perustaa

                      paikkakunnalle Karjalaseura ja nimeksi aivan yksimielisesti Tyrvään seudun Karjala-

                      laiset, koska seuran alueeseen kuuluivat seuraavat kunnat: Karkku, Kiikka, Tyrvää,

                      sekä Vammala.

                      Kokouksessa valittiin myös yhdeksänhenkinen johtokunta johon kuuluivat:

                      Matti Hanski, Heikki Sirkiä, Juho Lavonen, Niilo Suvio, Väinö Krannila,

                      Heikki Pärssinen, Paula Hanski, Aune Vuolio ja Tuomas Karilainen.

                      Johtokunnan kokoonkutsujaksi valittiin Matti Hanski.Järjestäytymiskokouksessaan

                      valittiin toimihenkilöt seuraavasti:

                      Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Pärssinen ja varapuheenjohtajaksi Väinö Krannila.

                      Sihteeriksi Paula Hanski, sittemmin Hoikka ja rahastonhoitajaksi Heikki Sirkiä.

                      Yhdistysrekisteriin Tyrvään seudun Karjalaiset merkittiin 18.2.1946

                      Alkuvuosina Karjalaseuran toiminta oli hyvin vilkasta, tupailtoja pidettiin eri ky-

                      lissä. Tilaisuuksissa oli yleensä runsas yleisö. Sihteerin muutettua pois paikkakun-

                      nalta, johtokuntaan valittiin Jalmari Pusa. Sihteerin tehtäviä hoitivat Aune Vuolio ja

                      Heikki Sirkiä kunnes saatiin uusi sihteeri Vilho Lehikoinen. Jalmari Pusa oli siirto-

                      väen huoltotarkastaja. Hänet valittiin myöhemmin kansanedustajaksi. Pusa piti mie-

                      lenkiintoisia esitelmiä siirtokarjalaisia kiinnostavista aiheista, joita olivat mm kor-

                      vaus, maansaanti ja asuntoasiat.

                      Parhaimmillaan, alkuvuosina seuran jäsenmäärä oli runsaat 400 jäsentä. Karkun ja

                      Kiikan perustettua omat Karjalaseurat jäsenmäärä laski huomattavasti. Nuoret ei-

                      vät olleet innostuneita liittymään jäseniksi. On todettu, että Karjalaseuratoiminta al-

                      kaa kiinnostamaan myöhäisemmällä iällä.

                      Tätä historiaosiota 11/2007 kirjoitettessa on seuran jäsenmäärä n 130

                      Tälle aikavälille mahtuu lukuisia vaikuttajia mm Nestori Kaasalainen joka palveli

                      yhdistystä moninaisissa tehtävissä. Pitkäaikaisin seuran johtokunnan jäsen on ol-

                      lut mm sihteerinä 38 vuotta toiminut Veikko Karvonen.

                      Karjalaisuuden säilyttäminen ja perinteen jatkaminen. Se on tehtävämme tänäkin

                      päivänä.

                       Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet nimittämisjärjästyksessä:
                      Kunniapuheenjohtaja Viljo Solja
                      Kunniapuheenjohtaja Veikko Karvonen(2008)
                      Kunniajäsen Martti Pakarinen(2008)
                      Kunniajäsen Pekka Salonen (2011)

                                                                                      

                                                                                       PS/PS